Naše služby

Revize elektrických zařízení

Revize elektroinstalací a strojů bez omezení napětí v objektech bez i s nebezpečím výbuchu, strojů ,elektrických spotřebičů vč. ručního nářadí.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů (LPS) výchozí, periodická, mimořádná.

Revize tlakových zařízení

Revize a zkoušky tlakových nádob stabilních bez omezení a parních kotlů III. a IV. Kategorie.

Revize plynových zařízení

Revize a zkoušky plynovodů, spotřebičů, regulačních stanic ostatních plynových zařízení bez omezení.

Revize spalinových cest

Revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení

Provádíme revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení, inspekce zdvihacích zařízení, školení a poradenskou činnost.

BOZP a PO

Poskytování služeb v oblasti Bezpečnosti práce (BOZP) a Požární ochrany (PO). Školení a vzdělávání, dokumentace, audity BOZP a PO, vytvoření plánu BOZP a PO.