Revize hromosvodů

Revize hromosvodů se provádí dle norem ČSN 34 1390 a souboru norem ČSN EN 62 305 dle data realizace. Platnost ČSN 34 1390 byla ukončena dne 1. 2. 2009, od tohoto dne již nelze podle této normy navrhovat a realizovat hromosvody. V normách se účelem hromosvodů rozumí ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny, resp. ochrana před bleskem.

Hromosvod musí mít dle vyhlášky namontovány zejména ty budovy, kde hrozí reálné nebezpečí, že by blesk mohl ohrozit život, zdraví a způsobit značné majetkové škody. Každý by však měl zvážit rizika vyplývající z nedostatečné ochrany objektu před úderem blesku. Hromosvod je konstruován především na ochranu budovy před poškozením a před vznikem požáru od úderu blesku.

ochrana před bleskem = nadzemní + zemní části soustavy - jímací tyče, pomocné jímače, kovové části instalované na střeše, svody, zemniče aj.

Druhy revize hromosvodů:

Výchozí revize: Tato revize se provádí po nové montáži hromosvodu.

Periodická revize: Tato revize se provádí u většiny objektů po 4 letech dle normy EN 62305-3 viz lhůty revize hromosvodů.

Mimořádná revize: Tato revize se provádí např. po úderu blesku do objektu, nebo po demontáži hromosvodu ohledně opravy střechy, zateplení objektu a následné montáže hromosvodu zpět apod.

Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) dle dříve platné ČSN 341390

druh objektu

orientační přiřazení podle ČSN 33 2000 - 3

revizní lhůty v rocích

objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

BE2, BE3, CA3

2

ostatní

všechny kromě BE2, BE3, CA2

5

Lhůty revize hromosvodů

Revize - ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Objekty s prostory a prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty

ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3.

1 rok

Ostatní

2 a 4 roky

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem a přepětím (LPS) dle ČSN 62305-3

Hladina ochrany

Vizuální kontrola

Úplná revize

Kritické systémy úplná revize

I a II

1 rok

2 roky

1 rok

III a IV

2 roky

4 roky

1 rok

třída LPS – číslo označující zatřídění LPS podle ochranné úrovně před bleskem, pro kterou je navržen.

  • I nemocnice, banky, stanice mobilních operátoru, vodárny, elektrárny

  • II školy, supermarkety, katedrály

  • III rodinné domy a obytné domy se standardní výbavou, zemědělské objekty

  • IV objekty a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení

Systémy ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu musí být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena 1x za rok.